Atraktivita horského celku Pieniny

Pieniny sú okolo 30 kilometrov dlhý horský celok, ktorý sa zaraďuje do oblasti Východných Beskýd, provincie Západných Karpát. Na Slovensku leží 50 km² z ich celkovej rozlohy a v susednom Poľsku až 100 km². Sú tvorené predovšetkým vápencami, ktoré sú v niektorých častiach zvrásnené a týčia sa nad zemou v podobe mohutných bielych bradiel. Vytvoril sa tu povrchový i podzemný kras, preto tu často nájdeme mnohopočetné jaskynné systémy ako Zbojnická jaskyňa alebo jaskyňa Aksamitka.

K najznámejším a najnavštevovanejším oblastiam v Pieninách patrí zaručene Prielom Dunajca. Leží medzi Szczavnicou Nižnou a Červeným Kláštorom, kde si Dunajec vyhĺbil kľukatú cestu naprieč týmto pohorím. Zároveň môžeme povedať, že táto časť Pienín je rozhodne najkrajšia.

Najvyšší vrch tohto pohoria má názov Vysoké Skalky (1050 m). Z ďalších významných kopcov si uveďme vrch Vysoká (1 014 m), Durhaszka (935 m), Plašná (889 m), Holica (824 m) a Sokolica (747 m). Najznámejší je vrch Trzy Korony, ktorý je vysoký 982 metrov.  

Podnebie je tu mierne teplé, vyššie položené miesta samozrejme patria do chladného klimatického pásma. Ročne tu naprší okolo 700 až 1100 mm zrážok, čo závisí predovšetkým od nadmorskej výšky i na polohe danej lokality. Od roku 1932 boli Pieniny prírodnou rezerváciou a v roku 1967 boli vyhlásené za národný park PIENAP.

Pieninský Park Narodowy (PPN) sa nachádza na poľskej strane Pienin. Ten vznikol už v roku 1932. Táto oblasť je bohatá na faunu a flóru, pretože tu nájdete veľa rôznych teplomilných druhov rastlín.

Jedno je isté, kto sem raz vstúpi, zamiluje sa na prvý pohľad. 

Zdroj: pieniny.sk, pieninyportal.com

Foto: danieljablonski.com