Rozsiahly horský systém Karpaty

Rozsiahly horský systém Karpaty sa nachádza na území Slovenska, Česka, Rakúska, Poľska, Ukrajiny, Maďarska, Srbska a Rumunska. Má celkovú rozlohu 210 000 km² a dĺžku okolo 1500 km, čo z neho robí plošne najrozsiahlejšie pohorie v Európe. Na juhozápade hraničí s Dinármi a na západe s Alpami. Je súčasťou Alpsko-himalájskej sústavy.

Na území Slovenska sa nachádza najvyšší bod Karpát, ktorým je Gerlachovský štít s výškou 2655 m.n.m. Tento horský systém sa ťahá od predhoria pri Bratislave k Rakúsku až po južnú časť Železných vrát v Srbsku. Karpaty nemajú žiadne časti trvale nad hranicou snehu, žiadne horské ľadovce a len 5% je nad hranicou lesa.

Karpatská sústava (Karpatský systém či Karpatský oblúk) sa člení na:

  • Juhovýchodné Karpaty
  • Východné Karpaty (ležia aj na Slovensku)
  • Južné Karpaty
  • Rumunské Západné Karpaty
  • Transylvánsku panvu
  • Srbské Karpaty
  • Západné Karpaty (ležia aj na Slovensku)

Do tohto horského systému patrí tiež Osvienčimská a Sandomierzská kotlina, ale aj pieskovcovité pohoria Gorgany alebo Beščady. Samozrejme, nesmieme zabudnúť ani na Tatry, Nízke Tatry, Muntii Rodnei, Fagaraš, Paring či Retezat, ktoré sú tvorené granitoidmi, kryštalickými bridlicami a na nich usadenými vápencami. Pohorie Anina alebo Slovenský a Aggtelecký kras sú zase budované krasovým reliéfom, najmä vápencami. Štiavnické vrchy alebo Vihorlat sú vulkanické pohoria.

Nuž, ako vidieť, toto pohorie nám zaiste má čo ponúknuť! 

Zdroj: tvkarpaty, karpaty.net

Foto: ttstudio.sk