Slovenské Karpaty – provincie a subprovincie

Slovenské Karpaty sa delia na dve podsústavy – Karpaty a Panónsku panvu. Tie sa ďalej rozdeľujú na viaceré provincie, subprovincie, ale najmä oblasti. My sa zameriame iba na Karpaty. Tu je ich podrobné delenie:

 • Západné Karpaty (provincia)
 • Vonkajšie Západné Karpaty (subprovincia)
 • Slovensko-moravské Karpaty, ktoré sa ďalej delia na: Biele Karpaty, Javorníky, Považské podolie a Myjavskú pahorkatinu.
 • Západné Beskydy sa delia na: Moravsko-sliezske Beskydy, Jablunkovské medzihorie a Turzovskú vrchovinu.
 • Stredné Beskydy sa delia na: Kysucké Beskydy, Kysuckú vrchovinu, Oravské Beskydy, Podbeskydskú brázdu, Podbeskydskú vrchovinu, Oravskú vrchovinu a Oravskú Maguru.
 • Východné Beskydy sa delia na: Pieniny, Čergov a Ľuboviansku vrchovinu.
 • Podhôľno-magurskú oblasť tvoria: Skorušinské vrchy, Podtatranská brázda, Spišská Magura, Levočské vrchy, Bachureň, Šarišská vrchovina a Spišsko-šarišské medzihorie.
 • Vnútorné Západné Karpaty (subprovincia)
 • Slovenské rudohorie tvoria: Veporské vrchy, Spišsko-gemerský kras, Stolické vrchy, Revúcka vrchovina, Slovenský kras, Čierna hora a Volovské vrchy.  
 • Fatransko-tatranskú oblasť tvoria: Malé Karpaty, Považský Inovec, Tribeč, Strážovské vrchy, Žiar, Malá Fatra, Veľká Fatra, Súľoveské vrchy, Starohorské vrchy, Chočské vrchy, Tatry, Nízke Tatry, Branisko a Kozie vrchy.
 • Slovenské stredohorie tvorí Vtáčnik, Podhorský Inovec, Štiavnické vrchy, Kremnické vrchy, Poľana, Ostrôžky, Krupinská planina a Javorie.
 • Do Lučensko-košickej zníženiny patrí Bodvianska pahorkatina.
 • Matransko-slanskú oblasť tvorí Burda, Cerová Vrchovina, Zemplínske vrchy a Slanské vrchy.
 • Východné Karpaty (provincia)
 • Vonkajšie východné Karpaty (subprovincia)
 • Nízke Beskydy sa delia na Busov, Ondavskú vrchovinu, Beskydské predhorie a Laboreckú vrchovinu.
 • Poloniny tvoria Bukovské vrchy.
 • Vnútorné východné Karpaty (subprovincia)
 • Vihorlatsko-gutinskú oblasť tvoria Vihorlatské vrchy.

Očividne si je z čoho vyberať a na turistiku sa máte kam vybrať aj na Slovensku. Naše hory sú prekrásne, preto ich určite navštívte.

Zdroj: tvkarpaty.sk, turistika.cz

Foto: gde-fon.com