Strážovské vrchy

Strážovské vrchy sú hlavným pohorím Fatransko-tatranskej oblasti. Najvyšším vrcholom je Strážov (1213 m). Za najznámejší a najnavštevovanejší sa však považuje Vápeč s výškou 956 metrov. Jeho vápencový špic určite poznáte z panoramatických fotografií.

V Strážovských vrchoch však nájdeme aj veľa iných významných unikátov, a to napríklad Vlčinec (682 m), Hrubú Kečku (1 037 m) či Butkov (765 m). Toto pohorie sa člení na čtyři základné celky: Zliechovskú hornatinu, Nitrické vrchy, Trenčiansku vrchovinu a Malú Maguru. Tie sa potom ešte ďalej členia.

Obec Čičmany stojí za zmienku najmä čo sa kultúry a tradícií týka. Dodnes to tu žije ľudovými zvykmi. V roku 1989 boli Strážovské vrchy vyhlásené za Chránenú krajinnú oblasť s rozlohou 31-tisíc hektárov. Táto CHKO však zasahuje i do susedného pohoria – Súľovských vrchov.

Geologická stavba tohto pohoria je z veľkej časti tvorená vápencami. Veľká časť územia je tiež pokrytá hustými lesmi. Prevládajúcou zložkou je bukovina, nájdeme tu však aj ďalšie druhy listnatých a ihličnatých stromov. Fauna oblasti je bohatá a je podobná ako v niektorých susedných horských oblastiach. Časť územia je hospodársky upravovaná. Mestá Trenčianske Teplice, Dubnica nad Váhom a Ilava sú najznámejšie a najväčšie sídla tejto lokality. 

Zdroj: sopsr.sk, strazovske-vrchy.wz.sk, hiking.sk

Foto: ttstudio.sk