V sklade sa vyplatí udržiavať poriadok, aj keď je iba prenajatý

Je pre vás návšteva skladu nočnou morou? Máte problém v neusporiadanom bludisku škatúľ niečo nájsť? Nečakajte na katastrofu a prečítajte si tipy, ktoré vám s udržiavaním poriadku v sklade pomôžu. Energia, ktorú upratovaniu venujete, sa vám mnohonásobne vráti. Poriadok je zárukou bezchybnej a plynulej prevádzky skladu.

Ak vaše podnikanie rozbiehate, sťahujete sa, alebo máte flexibilný počet zamestnancov, nie je nevyhnutné, aby ste mali vlastné skladové priestory. Prenájom skladu je výhodnejší v tom, že nájomca nie je viazaný starostlivosťou o budovu a areál. Nájom umožňuje flexibilnejšie reagovať na trhovú situáciu a lepšie sa prispôsobuje potrebám nájomcu (rozširovanie, redukovanie…).

Benefitom prenájmu je aj voľnosť kapitálu, ktorý môže spoločnosť investovať do vlastného podnikania. Aj zmena sídla by v prípade potreby bola oveľa jednoduchšia. Dostupné skladové priestory na prenájom a prehľad o ich podmienkach si dokážete ľahko porovnať s podmienkami v prípade kúpy skladu. Dispozične výhodný sklad Bratislava vám zabezpečí ľahkú a rýchlu dostupnosť Bratislavy i susedných krajín.

KATEGORIZÁCIA ZÁSOB

Tovar, ktorý chcete uskladniť, si rozdeľte do kategórií. Nielenže bude sklad pôsobiť oveľa príjemnejším dojmom, ale aj na zákazníkov bude pôsobiť profesionálne. Často sa používa farebné označenie stupňa priority tovaru a objednávok – prioritné sú označené inou farbou ako ostatné.

DATABÁZA

Súčasťou prehľadného a spoľahlivého skladového hospodárstva je elektronická databáza všetkého, čo sa v sklade nachádza. Pre malý sklad postačuje tabuľka v Exceli, prípadne niektorý voľne dostupný program.

Databáza je veľmi užitočná nielen preto, že dokážete tovar rýchlo dohľadať. Ďalšou výhodou je, že máte prehľad o pohyboch tovaru, ktoré produkty sú najviac využívané a ktoré iba stoja na sklade. Na základe tejto evidencie dokážete činiť správne rozhodnutia o vývine, nákupe a predaji skladových zásob.

PRÍJEM TOVARU

Na prijímanie tovaru vytvorte dostatok miesta – tu bude zložený tovar, ktorý ešte nemá označenie alebo nie je zaevidovaný v databáze. Praktickými budú boxy a regály na kolieskach.

UMIESTNENIE

Každú škatuľu uzatvorte. Ťažký tovar umiestnite dolu, ľahký hore. Manipulácia s ním bude bezpečnejšia a rýchlejšia. Najpredávanejšie a najpoužívanejšie položky patria dopredu, menšie do prepraviek. Ak musíte skladovať tovar poškodený alebo dlhodobo nepoužívaný, vytvorte preň osobitné miesto. Najlepším miestom bude najvzdialenejšie a najťažšie dostupné miesto v sklade, ktoré nie je na očiach.