Vysoká, divá Poľana

Najvyššia vyhasnutá slovenská sopka Poľana sa rozprestiera v oblasti Slovenského stredohoria, v provincii Západných Karpát. Nájdete ju zhruba uprostred stredného Slovenska, pri Banskej Bystrici a Zvolene. Delí sa na dva podcelky: Vysokú Poľanu a Detvianske predhorie. Do tohto pohoria sa však najlepšie dostanete z Detvy alebo Slovenskej Lupče, ktoré sú známe aj stále živým folklórom alebo vyrezávanými a maľovanými bránami.

Od roku 1981 je Poľana s výmerou 20. 000 ha chránenou krajinnou oblasťou. V roku 1990 bola zaradená do siete biosferických rezervácii UNESCO.

Poľana má najvyšší vrch s rovnakým názvom Poľana, ktorý je vysoký 1 458 metrov. Toto pohorie je vulkanického pôvodu, čo môžeme vidieť na vypreparovaných skaliskách na Kalamárke. Sopečná činnosť sa v tejto oblasti prejavila v mladších treťohorách a jej dozvuky sú na mnohých miestach vidieť do súčasnosti. Poľana so svojím priemerom okolo 18 kilometrov patrí k najväčším vyhasnutým sopkám na starom kontinente.

Asi 90% povrchu tohto masívu tvoria dubové, zmiešané a smrekové lesy. Z tohoto rozdelenia je zrejmé, že si vo veľkej miere zachovali svoju pôvodnú druhovú skladbu. Pokiaľ ide o bylinné zastúpenie, nájdete tu teplomylné, horské a xerotermofilné rastlinné druhy. Vedľa toho sa tu ale objavujú i rašeliniská, takže si dávajte pozor.

Zo živočíšnych druhov sa tu vyskytuje podobné osadenstvo ako v okolitých horách. 

Poľana je vo svojej podstate magické miesto, ktoré si vyžaduje rešpekt, ale i úctu. Nezabudnite na to, keď sa sem vyberiete na výlet.

Zdroj: polana.eu

Foto: test.demanovskadolina.sk