Vysoké Tatry – hrdosť a pýcha

Toto pohorie je jediným na Slovensku, ktoré má vysokohorský ráz. Vysoké Tatry majú všetky znaky vysokohorskej krajiny – veľkú nadmorskú výšku, rozmanitú členitosť a bohatstvo rôznych skalných foriem. Ich celková rozloha je 260 km².

Zároveň sú súčasťou Tatranského národného parku (TANAP), ktorý bol vyhlásený v roku 1948 s účinnosťou od 1.1.1949. Jeho dnešná rozloha je 73300 ha a plocha jeho ochranného pásma 39800 ha. Navyše, park bol v roku 1993 zaradený do siete biosferických rezervácii v rámci programu UNESCO – člověk a biosféra (MAB).

Vo Vysokých Tatrách nájdeme veľké množstvo plies. Najväčším a najhlbším z nich je na slovenskej strane Veľké Hincovo pleso s rozlohou 20,08 ha a hĺbkou 53 metrov. Najznámejšie je však určite Štrbské Pleso.

Dôležité sú ale aj bočné hrebene. K juhu ich vyčnieva päť. Ide o Kriváň, Končistú, Gerlach, Slavkovského štít a Lomnický štít. K severu potom vybieha Vyšný Žabí štít a Široké. Vo všeobecnosti platí, že južné kopce sú mohutnejšie a vyššie. Ležia v nich i tie najvyššie vrcholky Vysokých Tatier – Gerlachovský a Lomnický štít. I dná dolín obrátených k juhu sú výrazne vyššie než dná dolín obrátených k severu. Tento fakt súvisí s geologického hľadiska s nedávnym obdobím – dobou ľadovou. Vtedy sa i v Tatrách vyskytovali mohutné ľadovce, aké sú dnes napríklad v Alpách.

Vysoké Tatry sú bohaté na flóru a faunu, ktorá je v tejto oblasti neobyčajne pestrá. Svoje teritórium tu má medveď hnedý, vlk, rys, kamzík alebo svišť, a to až po alpínske a subalpínske pásmo. Ak budete mať šťastie, uvidíte krúžiť vysoko v oblakoch aj orla.

Zdroj: tatry.sk, vysoketatry.com

Foto: pilgrimtours.sk